top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Умови користування

Благодійна організація "Благодійний фонд "Ти-Ангел"" (надалі Фонд):

- діючи в рамках чинного законодавства України;


- здійснюючи Статутну діяльність благодійної організації;


- маючи на меті сприяння розвитку громадянського суспільства через підтримку соціальних та благодійних програм;


- діючи задля створення максимально сприятливих умов для розвитку благодійної діяльності в Україні шляхом її популяризації;


- усвідомлюючи важливість та перспективи використання новітніх комунікаційних систем, зокрема мережі Інтернет, та прагнучи привнесення передового світового досвіду, найкращих практик, методик та систем в галузі масової та корпоративної філантропії;


- розуміючи важливість спільних дій щодо здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб (набувачів благодійної допомоги);


- прагнучи посилити ефективність механізмів надання благодійної допомоги для поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги;


- керуючись принципами партнерства та соціального діалогу;


- розуміючи важливість забезпечення конфіденційності й недоторканності Персональних даних фізичних осіб укладає з Вами (далі "Користувач") дану Угоду

 

Користувача (далі "Угода") для визначення порядку використання Користувачем веб-сайту (далі "Сайт"), розташованим за адресою: https://tyanhel.org.ua, його можливостей по залученню благодійної допомоги через мережу Інтернет.

Для користування Сайтом та його можливостями Користувач зобов'язаний прийняти умови цієї Угоди. Користувач не має права використовувати Сайт та його можливості по залученню благодійної допомоги, які надаються Сайтом (далі – Можливості), у випадку незгоди з умовами даної Угоди.

 

Користувач підтверджує, що він ознайомлений та приймає умови використання Сайту tyanhel.org.ua.

Предмет угоди

Фонд може переглянути Угоду в будь-який час та внести відповідні зміни в зміст цієї сторінки. Періодично перевіряйте цю сторінку, щоб прийняти до відома 
будь-які зміни в документі, оскільки вони є обов'язковими для Користувача.

Фонд може періодично оновлювати Сайт та в будь-який час змінювати його контент. 

Фонд приймає розумні заходи, щоб гарантувати, що інформація, опублікована на Сайті, є достовірною. 

Фонд залишає за собою право в будь-який час, і без попереднього повідомлення розширювати, змінювати, припиняти чи остаточно припиняти дію всього або частини цього Сайту, обмежувати або забороняти доступ до нього.

Фонд зобов'язується захищати конфіденційність Користувача. Ознайомтеся з нашою Політикою конфіденційності, щоб дізнатися, як Фонд обробляє інформацію, яку Користувач надає Фонду через Сайт. 

Відвідувач Сайту може керувати власною конфіденційною інформацією.

Фонд не несе відповідальність за зміст будь-яких сайтів, пов'язаних з нашим Сайтом або сайтами, з яких Користувач перейшов на Сайт Фонду. Такі посилання не повинні інтерпретуватися як схвалення Фондом цих сайтів. 

Фонд не несе відповідальності за будь-які збитки чи шкоду, які можуть виникнути в результаті використання Сайту.

Ці правила та умови є обов'язковими до виконання усіма користувачами Сайту tyanhel.org.ua.

bottom of page